Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny Regulamin Konkursu Fotograficznego „NIEWIASTY NIEPOSPOLITE”   Organizatorzy Konkursu: CKiEoBP w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, tel. 61 67 06 018, e-mail: biuro@ckie.kwilcz.pl Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, Powiatowa Instytucja Kultury ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków, tel. 61 29 52 392, email: sierakow_muzeum@wp.pl Cel Konkursu: Propagowanie wiedzy na temat roli w życiu społecznym, artystycznym…